Indskrift og ornamental udsmykning på og langs bue samt våbenskjold for Jens Iversen Lange og bomærke i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1482-1914 (1475-1550 Sengotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nord.
.

Kalkmalerierne i Onsbjerg Kirke forestiller indskrifter, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, beslagværk og kartouche, vase og buket og krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kalkmalerierne i skibets 1. og 2. fags østkappe blev fundet i 1893, men opmalet i 1914. Kalkmaleriet i skibets 3. fags østkappe er nymalet 1914 og indgår derfor ikke i vurderingen.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Af den oprindelige kirke, der er opført af munkesten i midten af 1200-tallet, er kun skibet bevaret, mens koret omkring 1400 blev erstattet af et nyt og større med samtidige hvælv, alt i munkesten. Ifølge indskrift fik skibet indbygget krydshvælv 1462. I løbet af middelalderen blev kirken udvidet med endnu fem tilbygninger alle i mursten. Først blev opført to våbenhuse, henholdsvis i nord og syd, hvoraf det nordlige er fra slutningen af 1400-tallet. Tårnet blev tilføjet i første halvdel af 1500-tallet og har samtidigt hvælv. De to sidste tilbygninger, begge på skibets nordside, er senere nedrevet Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links