Bebudelsen og Besøgelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1320-1330 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Maria i Bebudelsen.

.

Kalkmalerierne i Bromme Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Maria, Elisabeth (Johannes Døbers mor) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kalkmalerierne viser, at skibet formentlig har haft mindst en billedfrise med motiver fra Jesu Barndomshistorie.

Maleriet på skibets nordvæg i 1. fag er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. En del original bemaling er bevaret. Dekomponerede pigmenter dominerer maleriets udtryk. Der er placeret lysestager på vægge og i korbue. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være til skade for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Bromme Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i marksten med hjørnekvadre. Apsiden har samtidigt halvkuppelhvælv, mens kor og skib er overhvælvet i 1400-tallet. Alle senmiddelalderlige tilbygninger er opført i munkesten på kampestenssyld. Vesttårn fra 1400-tallet, der er jævnbredt med skibet og har samtidigt hvælv, sydkapel fra 1400-tallet med samtidigt hvælv samt våbenhus fra ca. 1500-35 på skibets nordside. I nyere tid er på tårnets nordside opført et trappehus i bindingsværk med murede tavl.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links