Ornamentik.

.

Sydvange. Ornament.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Finjaværkstedet (o. 1125-1150) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Triumfvæg.
.

Kalkmalerierne i Slaglille Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kain og Abels historie og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Mikael (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Abel (Fårehyrde), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), engle, dyr, indskrifter, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, mæander, musetrappe og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Udsmykningen er opmalet 1894 af J. Magnus-Petersen. Så godt som intet originalt farvelag er bevaret synligt. Mens kalkmalerierne nede i kirken på nuværende tidspunkt ikke har behov for istandsættelse, vurderes kalkmalerierne over hvælv, der har bevaret deres autencitet, som meget bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Maleriernes bevaringstilstand i apsis, kor og på triumfvæg er generelt tilfredsstillende, men der er især i apsis kraftige revneforløb, som bør undersøges. Endvidere er der et enkelt sted på korets nordvæg tegn på afskydning af puds- og malelag, ligesom der er en afskalning i kantbåndet. Begge dele bør undersøges og eventuelt restaureres. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge samt skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret er malerier på korets nordvæg mod vest og på triumfvæggen mod nord. I korets nordøstlige hjørne ses en del tilsodning. Malepudsen har de fleste steder en god vedhæftning til underlag, men partielt er vedhæftningen så ringe, at der er akut behov for behandling, eksempelvis på korets nordvæg mod vest. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Slaglille Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i rå og kløvet kamp iblandet kridtsten. Kor og skib har hvælv fra 1300-tallet. Vesttårnet fra 1400-tallet er opført i munkesten med en del kampe- og frådsten i vestmuren og har samtidigt hvælv samt trappehus mod syd. Våbenhuset mod syd er middelalderligt, men helt ommuret i 1865-66 og fremstår med sidemure i kløvet kamp og gavl i tegl.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links