Mæanderbort under loftet og ornamentik langs triumfbuen.

.

Korbue mod nord. Uidentificeret hellig ærkebiskop.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Finjaværkstedet (o. 1125-1150).

Kalkmalerierne

Kongernes tilbedelse og Flugten til Ægypten øverst, stiftergengivelser i nedre billedfrise.

.

Kalkmalerierne i Fjenneslev Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Josef (Marias trolovede/mand), Asser Rig (Stifter), Gud (Vor Herre), Inge (Stifter, frue), Maria (Jesu moder), dyr, engle, helgener og gestlige og verdslige stiftere. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen hører til blandt en af vore ældste og har - selvom den i dag fremstår nedslidt - stor historisk og ikonografisk værdi. Specielt Kongernes tilbedelse, hvor kongerne er gengivet som frygiske vismænd, adskiller sig fra den sædvanlige måde at fremstille denne scene på. Vismændene kan ses i to andre udsmykninger i Slaglille Kirke og Soderup Kirke på Sjælland, som alle udført af Finjaværkstedet. Gengivelsen af stifterparret, Asser Rig og hans hustru Inge, er helt enestående, da man med stor sandsynlighed både har kunnet identificere stifterne og at deres gaver, en kirkebygning og en ring, modtages af Guds hånd.

Maleriernes konserveringsmæssige tilstand er god. Ældre restaureringer har betydet, at de fremstår med en del misfarvninger. De er gennem tiderne blevet farveudbedret i omfattende grad. Det oprindelige farvelag er meget nedslidt.

Kirken

Fjenneslev Kirke har kor, skib og apsis i rå og kløvede kampesten og er fra første halvdel af 1100-tallet. Den lave sokkel er sat i samme type kampesten og uden profilering. Kvadre i granit og kalksten er benyttet til skibets hjørner og i dele af murværket, som vandrette bånd, i apsis, kor og skib. Det oprindelige kirkebyggeri var fladloftet, men fik hvælv indsat i senmiddelalderen. Krydshvælvene, både i koret og de to fag i skibet, blev 1872 atter nedtaget til fordel for et fladt loft, mens apsis stadig har et halvkuppelhvælv. Senest omkring 1200 er tvillingetårne bygget til oven skibets vestende. Tårnene var i munkesten. Disse genopbyggedes i 1870'erne efter tidligere sammenstyrtninger og en sammenbygning 1561. Tårnrummet har grathvælv i to fag, mens det tredje er fladloftet og brudt af en trappe. Tårnhvælvene er rekonstruerede efter forefundne rester fra romansk tid. Det sydvendte våbenhus er opført i mursten 1872. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links