Korbues top. Korslammet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Skellebjergværkstedet (o. 1240-1260).

Kalkmalerierne

Englen Gabriel med vinger og glorie. Farverne er nedslidte.

.

Kalkmalerierne i Skellebjerg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kristus/Jesus (Guds søn), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, arkitektur, draperier og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe og palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". På trods af rekonstruerede dele og nyoptrukne linjer er maleriet bevaringsværdigt på grund af motivernes ualmindelige placering i korbuen. Fragmenterne på korets østvæg og triumfvæggen over hvælv fortæller, at den udsmykning, som står fremme nede i korbuen, har været langt større og i det mindste omfattet østvæggene i kor og skib. På trods af fragmenternes nedslidte tilstand viser de maleriernes oprindelige høje maletekniske kvalitet og er derfor meget bevaringsværdige.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Maleriet i korbuen er lettere tilsmudset, men ellers i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand. Draperi mod syd er tildækket i nyere tid på grund af nedbrydning (Tilstand maj 2007). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg og på triumfvæggen. Malerier på korets østvæg, især på østvæggen mod syd, er formentlig grundet salte skallet af. Derudover ses misfarvninger. På skibets triumfvæg er malerierne bedst bevaret mod nord, hvorimod de på triumfvæggen mod syd er fragmentarisk bevaret. Pudsen på triumfvæggen er kantsikret med mørtel. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skellebjerg Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i marksten med hjørnekvadre og sokkel af granit samt lidt kridt og frådsten. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv, men kor og skib er overhvælvet i gotisk tid, muligvis i begyndelsen af 1400-tallet. Vestetårnet, der formentlig fra o. 1500, er opført på markstenssyld i munkesten iblandet marksten og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Trappehuset på tårnets sydside er en senere middelalderlig tilføjelse. Våbenhuset mod syd, der formentlig er senmiddelalderligt men stærkt ombygget i 1862, er opført i rå og kløvede marksten med detaljer i munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links