Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1170-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Engel i medaljon.
.

Mæanderbort.

.

Kalkmalerierne i Alsted Kirke forestiller Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Mikael (Ærkeengel), Rafael (Ærkeengel), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen, prismestav, blomst (naturalistisk) og mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Apsismaleriet viser Jørlundeværkstedets karakteristiske motivopbygning, men er for størstedelen af genopmaling udført af Kornerup 1893 på baggrund af værkstedets udmalinger i Skibby i Sæby Kirke og Hagested Kirke. Malerierne over hvælv på korets østvæg viser Jørlundes sædvanlige høje kunstneriske kvalitet. Specielt englen i medaljon, som har sit sidestykke i Søstrup Kirke, om end maleriernes farvelag er nedslidt, vurderes derfor som meget bevaringsværdige.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Apsismaleriet har kun lidt af det oprindelige farvelag bevaret og har været genstand for omfattende restaureringer. Maleriet er i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand, men er skæmmet af eftermørknede og misfarvede retoucheringer og reparationer. Placering af et elektrisk varmepanel i apsis kan give tilsmudsning af maleriet. Anvendelse af fyrfadslys i alle stolestader kan medføre tilsodning af malerierne og på længere sigt være skadelige for bevaringen. (Tilstand september 2006). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg. Farven er partielt velbevaret, og malerierne er generelt i en tilfredsstillende bevaringstilstand. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Alsted Kirke består af romansk apsis, kor og skib opført i faksekalk iblandet enkelte kampesten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens hvælvene i kor og skib er fra o. 1400. De tre gotiske tilbygninger: vesttårn, våbenhus mod syd samt nordkapel er alle opført i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv og stammer formentlig fra 1400-tallet. Trappehus fra nyere tid i hjørnet mellem skib og nordkapel er opført i gule flensborgsten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links