Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1150-1755 (1080-1175 Romansk og 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Triumfvæg.
.
Uidentificerede hellige.
.

Kalkmalerierne i Hagested Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Mikael (Ærkeengel), Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, helgener, gestlige og verdslige stiftere og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, draperier, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, menneske, dyr og væsen, mæander, ranke og blad og prismestav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". En af vore vigtigste tidlig romanske udmalinger, der efter sidste istandsættelse i 1973, hvor tidligere restaureringer blev fjernet, fremstår malerierne nu uden senere retoucheringer og tilføjelser. Selv om kalkmalerierne over hvælv både er fragmentariske, og farvelaget er nedslidt, er de meget vigtige for forståelsen af udsmykningen af Hagested kirke som helhed. Kalkmalerierne over hvælv viser, at væggene både i kor og skib har haft en samtidig udsmykning med den, som er fremdraget på væggene nede i kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne i apsis, på korvæg, i korbue, på triumfvæg samt skibets nordvæg er alle generelt i en god bevaringstilstand. Der er dog i apsis, på korets nordvæg, i triumfbue samt på nordvæg i skibets 3. fag større revnedannelser, som bør kontrolleres. Om revnerne er stabile, og om maleri/puds sidder løs, og der således er behov for sikring. (Tilstand oktober 2006). Der er bevarede malerier på alle korets vægge samt skibets triumfvæg, sydvæg og vestvæg. I koret sidder pudslag og pudskanter løse. På skibets sydvæg er puds så løs, at der her er behov for akut behandling. Malepudsen er i både kor og skib fint glittet, men farvelaget er nedslidt og står svagt. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Hagested Kirke har romansk apsis, kor og skib fra 1100-tallet opført i frådsten. Apsiden har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens kor og skib er overhvælvet ca. 1350-1450. På skibets nordside er et våbenhus fra ca. 1350-1450 i munkesten på markstenssyld. Vesttårnet, som er opført i munkesten med brug af marksten og frådsten, og sakristiet (nu ligkapel) på korets nordside, som er opført i munkesten på markstenssyld, er begge fra senmiddelalderen og har samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links