Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1450 (Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Farvespor, formentlig efter ornamentik, øverst i østre smig.
.

Kalkmalerierne i Store Tåstrup Kirke forestiller andre borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fragmenterne over hvælv på skibets syd-, vest- og nordvæg fortæller, at kirken var udsmykket med gotiske malerier inden hvælvslagningen i 1400-tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv ses meget svage spor af maleri på skibets sydvæg, vestvæg og nordvæg. Malerierne har de fleste steder en god vedhæftning til underlag, men få steder er vedhæftningen dog så løs, at der bør foretages en sikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed

Kirken

Store Tåstrup Kirke er et langhus og består af skib fra 1100-tallet bygget af frådsten med skråkantsokkel. Skibets to krydshvælv er indsat i 1400-tallet. Vesttårnet kan være tilføjet allerede i 1100-tallet. Forneden er der i marksten iblandet frådsten og i de øvre partier især af kridtsten. Krydshvælvet stammer fra en middelalderlig ombygning. Nord for tårnet er der et trappehus. Våbenhuset nord for skibet er en tilbygning fra før eller efter 1400 i munkesten på markstensfundament. I første fjerdedel af 1500-tallet er langhuskoret med samtidige krydshvælv opført i munkesten, som en østforlængelse af skibet. Sakristiet, også bygget af munkesten og med samtidigt krydshvælv, nord for koret hidrører krydshvælv fra o. 1525. Kirken står helt hvidkalket

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links