Kristus bliver naglet til korset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1485-1495 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus vasker apostlenes fødder.
.

Kalkmalerierne i Gislinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Johannes (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Kajfas (Ypperstepræst), Apollonia af Alexandria (Helgeninde), Gertrud af Nivelles (Helgeninde, abbedisse), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Birgitta af Vadstena (Helgeninde, ordensstifter), Dorothea (Helgeninde), Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Margaretha (Helgeninde), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, topornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen har usædvanlig mange scener fra Kristi lidelseshistorie, hvoraf flere detaljer kun findes her i dansk kalkmaleri. Derudover er denne udsmykning indtil videre den eneste fra dette værksted, der er bevaret.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i skibets hvælv er kraftigt tilsmudsede og i omfattende grad angrebet af lyserøde bakterier, ligesom der ses mugdannelser i flere afgrænsede områder. Malebunden har generelt mange revner. De fleste er formentlig svindrevner, men en del følger lejefugerne. Der er større revnedannelser over gjordbuer og derudover en særdeles voldsom revne i 3. fags nordkappe. Denne skyldes formentlig et problem med bygningens statik, som bør undersøges, før restaurering udføres. De mange lyserøde bakterier samt mugangreb kan skyldes kirkens klima, hvorfor dette ligeledes bør undersøges. Ikke mindst æstetisk vil udsmykningen vinde overordentlig meget ved en genrestaurering. Malerierne er til trods for afdækningsskader velbevarede og autentiske. En stor del af farvelaget skønnes at være originalt og ikke opmalet.

Kirken

Gislinge Kirke har kor og skib, som er opført etapevist ca. 1250-1350 i munkesten på markstenssyld, og overhælvet i 1400-tallet. Vesttårnet fra 1500-tallets første årtier har samtidigt hvælv i tårnrummet og er bygget i munkesten på markstenssyld. Våbenhuset mod syd stammer fra reformationstiden og er opført i tegl med en del marksten over en markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links