Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1450 (Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Over hvælv er kun bevaret røde farvespor, formentlig efter en kronfrise, der fortæller at det oprindelige skib i gotisk tid, inden udvidelsen mod vest og senere hvælvslagning, har haft udsmykning på væggene.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets sydvæg og nordvæg. Malerierne er yderst fragmentariske. Mange sætningsrevner samt løbere efter vand har trukket striber med snavs. Kalk- og farvelag er løse og bør sikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Langhuskirken har skib fra 1100-tallet, som er bygget i rå og kløvede kampesten. I anden halvdel af 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest, bygget i munkesten på markstensfundament. Langhuskoret i øst blev ligeledes opført omkring år 1500 i munkesten på kampestensfundament. Koret har to samtidige ottedelte hvælv. I skib og vestforlængelse indbyggedes tre krydshvælv i første halvdel af 1500-tallet. Våbenhuset på skibets sydside er opført i munkesten og omtrent samtidig med skibets hvælv, men indeholder muligvis rester af et ældre våbenhus. Over vestforlængelsen blev i 1819 opført et forholdsvis lavt tårn.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links