Anne Rosenkrantz Ottesdatters fædrene og mødrene våben, Rosenkrantz og Putlitz samt Albrecht Gøies mødrene våben, Bydelsbak på triumfvæggen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1581-1629 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Anne Rosenkrantz Ottesdatters fædrene og mødrene våben, Rosenkrantz og Putlitz.
.

Kalkmalerierne i Frydendal Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korets hvælv og østligst i skibet er bevaret våbenskjolde for ejerne af den nærliggende herregård Torbenfeldt.

Malerierne i både kor og skib er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end de er lettere tilsmudsede, og der forekommer enkelte revnedannelser. Farvelaget fremstår generelt nedslidt.

Kirken

Frydendal Kirke består af kor, skib og tårn fra omkring 1457 med samtidige hvælv samt våbenhus formodentlig tilføjet i sidste del af 1400-tallet. Derudover et gravkapel mod nord fra 1819. Kor, skib og tårn er bygget i teglsten iblandet enkelte marksten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links