Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1515-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Kundby Kirke forestiller indskrifter, Decius (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), fabelvæsener og fantasivæsener, dagligliv og dyder og laster. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen har sjældne scener fra Sankt Laurentius legende.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i nordkapellets hvælv er ualmindeligt velbevarede, men der er partielt et par fugt- og saltskader, som bør kontrolleres, ligesom de større revneforløb bør vurderes. Enkelte partier er ikke afdækket.

Kirken

Kundby Kirke er et langhus, hvis vestlige halvdel opført i rå og kløvet kamp, udgøres af den romanske kirkes skib med hvælv, der formentlig er fra anden halvdel af 1400-tallet. Den østlige halvdel er et langhuskor fra begyndelsen af 1500-tallet opført i munkesten og med samtidige stjernehvælv, som erstatning for det oprindelige kor. Et sakristi med samtidigt tøndehvælv er udskilt i korets østende. Mod vest er der rester af et romansk tårn, som o. 1500 afløstes af et tårn opført i munkesten og genanvendte marksten og med samtidigt hvælv. Fra samme periode er det vestre nordkapel i munkesten over kampestenssyld, som har middelalderligt men ikke samtidigt hvælv. Våbenhuset mod syd er opført i munkesten over kampestenssyld kort før reformationen i 1536. Det østlige nordkapel er fra 1670 og opført i granitkvadre og mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links