Nordvæg med tilmuret vindue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1290-1944 (1375-1475 Gotik, 1920- Nyere tid og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Butterupværkstedet (o. 1300) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Rankeslyngsornamentik på triumfvæg.
.

Hovedet af den formodede Johannes.

.

Kalkmalerierne i Tølløse Kirke forestiller Johannes (Apostel), Peter (Apostel), Gud (Vor Herre), skabelsen og syndefaldet, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, strøornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad, stjerne og trappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Udsmykningen er karakteriseret ved et meget detaljeret udtryk, især i apostlenes ansigter. Over hvælv er bevaret spor på vægge i kor og skib fra Butterupværkstedets udsmykning af kirken. Specielt på skibets nordvæg er malerierne velbevarede og er på grund af detaljerigdommen i Skabelsesberetningen meget bevaringsværdige. Maleriet på triumfvæggen er en nymaling fra 1944 og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende ". Kalkmaleriet i koret er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er bevaret fragmenter af kalkmaleri på korets østvæg, sydvæg og nordvæg samt på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Særligt maleri på skibets nordvæg er velbevaret, selvom maleriet mod øst ser ud som om, at der er fræset gennem ansigtet på en figur. På skibets sydvæg mellem 1. og 2. fag er der sket en kraftigt tilsodning. Der er mekaniske skader i puds og farvelag, og partielt sidder puds løs og bør sikres. På skibets vægge er foretaget partielle kantsikringer. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Tølløse Kirke har romansk kor og skib fra 1100-tallet opført i frådsten på frådstenssokkel. O. 1500 fik koret et seksdelt hvælv og skibet tre ottedelte hvælv. O. 1500 rejstes vesttårnet i to etaper. Det er opført på en markstenssyld med mure i munkesten, der er bæltemuret med afbanede marksten og genanvendte frådsten, og i tårnrummet er et samtidigt hvælv. På korets nordside er et senmiddelalderligt sakristi i munkesten på markstenssyld og med samtidigt hvælv. I 1647 opførtes på skibets sydside et gravkapel, der er i røde sten og har samtidige stjernehvælv samt en tøndehvælvet gravkælder. Kapellet er ændret i 1851 ligesom et måske senmiddelalderligt våbenhus på kapellets vestside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links