Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1390-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og Højbyværkstedet (o. 1390-1410).

Kalkmalerierne

Marias fødsel.
.
Helvedes Gab.
.

Kalkmalerierne i Mørkøv Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie, Jesu voksenliv, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, Marias historie og forhistorie og Dommedag. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Herodes den Store (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Stefanus (Helgen), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Johannes (Apostel), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Peter (Apostel), Zakæus (Overtolder), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Jørgen (Helgen, ridder), Joel (Profet), Johannes Døber (Kristi forløber), Anna (Jomfru Marias moder), Decius (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Sebastian (Helgen, romersk officer), moraliteter, fabler og talemåder, kampscener, dyr, vrængefigurer og masker, indskrifter, engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, knækbånd og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Ualmindelig velbevaret og særdeles righoldig udsmykning fra Isefjordsværkstedet. Den rige farveholdning er oprindelig og viser en af værkstedets smukkeste og mest varierede udmalinger.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv er tilsmudsede, og i enkelte begrænsede områder ses punktvise afskalninger af farve- og kalklag. Hvælvudsmykningen i skib har ikke umiddelbart behov for behandling, men der bør foretages en forebyggende undersøgelse. Våbenhusets kalkmalerier er mindre tilsmudsede, men der er i den østlige kappe mod syd og den sydlige kappe mod øst aktive saltskader, som bør behandles. Der kan observeres et større fugtskjold i nordkappens vestre flig. Malerierne har endvidere et lettere angreb af lyserøde bakterier.

Kirken

Mørkøv Kirke er et langhus, hvis midterste del, som er opført i munkesten, er skibet fra en senromansk kirke fra 1200-tallet. I anden halvdel blev skibet forlænget mod vest, forhøjet og overhvælvet. Langhuskoret fra o. 1525 erstatter et tidligere kor og er opført i munkesten og enkelte marksten med samtidigt hvælv samt et tøndehvælvet sakristi udskilt i østenden. Våbenhuset mod nord (nu kapel) formentlig fra 1300-tallet og kapellet mod syd (nu våbenhus) formentlig fra 1400-tallet er begge opført i kløvede marksten og munkesten. I anden halvdel af 1400-tallet fik sydkapellet hvælv. Vesttårnet i munkesten er fra o. 1500 og har samtidigt, men ikke oprindeligt planlagt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links