Sydvægs 1. fag mod øst. Hoveder af to mænd med skæg og hat.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Vindue mellem 2. og 3. fag.
.

Kalkmalerierne i Kvanløse Kirke forestiller andre personer og figurer og dyder og laster. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, mæander og palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Der er forholdsvis velbevarede rester over hvælv på skibets vægge, der fortæller, at i det mindste havde skibet en udsmykning malet af Jørlundeværkstedet. Desværre er det ikke muligt at identificere scenen på sydvæggen, hvoraf kun er bevaret fem skæggede hoveder. Heraf har fire spidse hatte eller hjelme.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Over hvælv er partielle velbevarede malerier på skibets sydvæg, vestvæg og nordvæg. Malerierne, som er udført på en glittet puds påført en underliggende puds, der er kalket og forhugget, er kantsikrede, men et par steder har sikringen løsnet sig. Malepudsens vedhæftning til underlag er ligeledes partiel dårlig især i nordvestre hjørne, hvor den sidder meget løs. Et område på nordvæg mod vest og mellem 1. og 2. fag er tilsodet. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kvanløse Kirke har et skib fra 1100-tallet bygget i marksten iblandet frådsten. To krydshvælv blev indsat engang mellem 1350 og 1450. Langhuskoret i øst stammer fra omkring 1500. Det er opført af genanvendte frådsten og marksten samt bæltemuringer i munkesten på et markstensfundament. De to syvdelte krydshvælv er samtidige. Tårnet i vest samt det sydvendte våbenhus er tilføjet i de første årtier af 1500-tallet. Tårnet, opført i munkesten iblandet marksten og frådsten på markstensfundament, har samtidig krydshvælving. Våbenhus er ligeledes af munkesten iblandet marksten på et kampestensfundament. Sakristiet ved korets nordside med formentlig samtidig tøndehvælving er primært i marksten og bygget mod slutningen af middelalderen. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links