Stående engel, formentlig Gabriel fra en Bebudelsesscene.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1315-1425 (1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Orøværkstedet (o. 1390-1425) og Skibbyværkstedet (o. 1325).

Kalkmalerierne

Stående engel, formentlig Gabriel fra en Bebudelsesscene.
.

Kalkmalerierne i Orø Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Gabriel (Ærkeengel), bomærker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, sparre, træ og busk og trappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er to udsmykninger. En på skibets 1. fags sydvæg og 1. fags nordvæg, som er malet af Skibbyværkstedet, inden kirken fik hvælv. På trods af at der kun er mindre fragmenter bevaret, er de meget vigtige i sammenhængen og forståelsen af Skibbyværkstedets teknik og malemetode. Hvælvenes murmesterbemaling står uden malerier i kapperne og fortæller om dette værksteds enkle geometriske udtryksform.

Maleriernes bevaringstilstand er generelt tilfredsstillende.

Kirken

Kor og skib er opført i 1100-tallet af rå og kløvede kampesten. I første halvdel af 1400-tallet er indbygget et krydshvælv i koret og tre i skibet. Ved korets nordside blev et sakristi, bygget i munkesten iblandet kampesten og med samtidigt krydshvælv tilføjet i sidste fjerdedel af 1400-tallet. Våbenhuset syd for skibet, ligeledes i munkesten, er en sengotisk tilbygning med fladt loft. Tårnet i vest har sydvendt trappehus og samtidig krydshvælving, og det stammer formentlig fra første fjerdedel af 1500-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links