Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Delvist bevarede figurscener på skibets vestvæg.
.

Kalkmalerierne i Tveje Merløse Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Thomas (Apostel), engle, dyr og kampscener. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, T-hage, palmette, cirkelslag og bueslag, musetrappe og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Meget vigtig udsmykning fra Jørlundeværkstedet med Majestas Domini i apsis, den vantro Thomas på skibets nordvæg og uidentificerde scener på skibets vestvæg, herunder en kampscene. Romanske malerier på skibets vestvæg er meget sjældne. I korbuen bispehelgener og Maria i medaljon i buens top.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet i apsis er tilsmudset, fortrinsvis af sod fra levende lys. Der er endvidere punktafskalninger i evangelistsymboler mod både nord og syd, hvilket tyder på aktive salte. Maleriet fremtræder uharmonisk på grund af eftermørknede reparationer og rekonstruktioner. Langs en større revne gennem motivet af Kristus ses partielt nedbrydning af farvelag. Borterne på korets og skibets vægge og i vinduer er tilsmudsede. Enkelte steder er farvelaget nedslidt. Korbuens maleri er præget af tilsmudsning og misfarvede reparationer. Midt gennem motivet af Maria i buens top løber en mindre revne. Vestvæggens figurative maleri er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Nordvæggens figurative maleri har i den vestre del af motivet et større netværk af mindre revner som formentlig er opstået på grund af bjælken over indgangsdøren. Her bør det undersøges, om pudsen er løs. Maleriet er derudover noget skæmmet af misfarvede reparationer.

Kirken

Tveje Merløse Kirke består af romansk apsis, kor og skib fra o. 1150, over hvis vestende rejser sig et oprindeligt, tvillingedelt tårn med galleri i andet stokværk. De romanske dele er opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre samt frådsten anvendt omkring åbninger, det øverste af skibets vægge og det meste af tårnet. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens den øvrige kirke i dag har fladt loft, efter at hvælvene i kor (muligvis fra før 1400) og skib (fra o. 1450) blev fjernet ved restaurering i 1893-95. Mod nord et våbenhus fra 1893-95 i tegl med udvendig beklædning af frådsten opført som erstatning for et våbenhus fra o. 1400.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links