Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs med bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1300-1410 (1275-1375 Tidlig gotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jyderupværkstedet (o. 1325 - 1375) og Højbyværkstedet (o. 1390-1410).

Kalkmalerierne

Dommedag. Kristus i mandorla omgivet af de fire evangelistsymboler.
.

Kalkmalerierne i Jyderup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, skabelsen og syndefaldet, Dommedag, Jesu barndomshistorie, og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), indskrifter, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, Helligånden og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer, topornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, blomst (stilistisk og naturalistisk) samt træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Der er to udsmykninger i korets hvælv. Den ældste er rent dekorativ og formentlig malet af samme værksted, som har udsmykket korets vestlige hvælv i Gimlinge Kirke. Den yngste udsmykning er udført af Højbyværkstedet. Indtil nu kendes kun to større udsmykninger fra dette værksted, hvis hovedudsmykning findes i Højby kirke. Malerierne i Jyderup kirke supplerer med vigtige detaljer til værkstedets motivvalg. Specielt er Bebudelsesscenen usædvanlig ved, at Gud stikker sit hoved frem og blæser Helligånden, duen, mod Evas øre. Fragmenterede udsmykninger fra samme værksted findes i nærliggende Undløse Kirke og Mørkøv Kirke samt muligvis i Skamstrup Kirke og Bregninge Kirke.

Malerierne er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Den noget grålige misfarvning, som præger malerierne, skyldes ældre restaureringsmetoder, hvor smuds er blevet indlejret i maleri og maleriets kalkbund.

Kirken

Jyderup Kirke består af romansk kor og skib fra 1100-tallet af marksten. Kor og skib er overhvælvet i gotisk tid, koret senest o. 1400. Muligvis omkring 1350-1450 er til skibet føjet et våbenhus mod syd, som er opført af marksten med brug af tegl i øverste del og et vesttårn i munkesten med bælter af marksten og med samtidigt hvælv. Sakristiet i marksten på korets nordside er formentlig fra 1500-tallet, men er stærkt ændret i nyere tid og desuden reduceret ved opførelsen af en overhvælvet nordlig korsarm, som opførtes i 1921 samtidigt med et vindfang mellem sakristi og korsarm.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links