Opstandelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1425 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Højbyværkstedet (o. 1390-1410), Unionsværkstedet (o. 1400-1425) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Birgitta bivåner Fødslen.
.

Jomfru Maria og seks apostle.

.

Kalkmalerierne i Undløse Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, dagligliv, dyder og laster og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Adam (Det første menneske), Djævelen (Satan), Eva (Den første kvinde), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Sixtus II (Helgen, pave), Birgitta af Vadstena (Helgeninde, ordensstifter), Josef (Marias trolovede/mand), Johannes (Evangelist), Helligånden, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, draperier og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad og cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Udsmykning af usædvanlig høj kunstnerisk kvalitet med scener fra Jesu barndomshistorie til Kristi lidelse og døb. I scenen med Jesu fødsel, der er gengivet efter den hellige Birgittas vision, ses Birgitta fremstillet som pilgrim i motivets udkant. I skibets 2. fag gengives Sankt Laurentius legende. Af Unionsværkstedets tre kendte udsmykninger i Danmark er denne den motivmæssige mest indholdsrige. Over hvælv, på skibets syd- og nordvæg, er bevaret rester efter kirkens udsmykning inden hvælvslagning. Der er tilsyneladende to udmalinger, den ældste med stående personer, hvor farvelaget er meget nedslidt bortset fra østligt på nordvæggen, hvor et fragment af Kristus i firpasaureole er velbevaret. Af den yngste bemaling, udført af Højbyværkstedet, er kun få fragmenter bevaret på nordvæggen. Dog er der to meget velbevarede hoveder, der er næsten identiske med nogle fra Kongernes tilbedelse i Højby kirke. Den yngste udsmykning over hvælv tilhører samme udmaling som det aftrukne kronede hoved, der nu hænger på korets nordvæg. Begge udsmykninger er meget bevaringsværdige. Kirken er således blevet udsmykket tre gange inden for 150-175 år.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er ?Tilstanden tilfredsstillende?. Kalkmalerierne i koret og skibet er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand (Tilstand juni 2015). Over hvælv er bevaret maleri på skibets sydvæg og nordvæg. Farvesporene står generelt svage, men partielt ses meget velbevaret maleri. Puds er flere steder løs og har behov for sikring. Der er rester af overkalkningslag. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Undløse Kirke er et langhus, der består af et romansk skib fra 1100-tallet opført i rå og kløvet kamp, der i ca. 1500-25 er forlænget med et langhuskor i munkesten og marksten, som afløste det romanske kor. Skibets hvælv er fra ca. 1400-25. Korets hvælv er samtidige med bygningen. Våbenhuset, der nu fremstår som en bygning fra o. 1500, er en modernisering og forhøjelse af en tidligere middelalderlig bygning opført i marksten udvendigt og munkesten indvendigt. Det sengotiske vesttårn er opført i mark- og munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. På korets nordside er lige inden reformationen i 1536 opført et sakristi i munkesten over syld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links