Triumfvæg mod nord. Figur 2- 4. Formentlig stående apostle under arkader.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Fodbyværkstedet (o. 1250).

Kalkmalerierne

Triumfvæg mod nord. Figur 4- 5. Formentlig stående apostle under arkader.
.

Kalkmalerierne i Grandløse Kirke forestiller apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Efter fragmenterne på korets vægge, triumfvæggen og skibets nordvæg over hvælv at dømme, er det muligt at formode, at så godt som hele kirken har været udsmykket på væggene inden hvælvslagning. Brugen af nu grøn farve er meget udtalt. På triumfvæggen er bevaret en apostelfrise under arkader. Frisen er en del beskadiget, men er med stor sandsynlighed malet af Fodbyværkstedet.

Over hvælv er i kor bevarede fragmenter på østvæg og vestvæg samt i skib på triumfvæg og nordvæg. På den nordre del af triumfvæggen er malerier forholdsvis velbevaret. Øvrige malerier er fragmentarisk bevaret. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Grandløse Kirkes apsis, kor og skib stammer fra 1100-tallet. Kirken er opført af marksten med frådstenspartier især ved gavle og muråbninger. Bygningen har skråkantet sokkel i frådsten og granit. Apsiden har halvkuppelhvælv, mens kor og skib fik indbygget henholdsvis et og to fag krydshvælv i 1400-tallet Det nordvendte våbenhus er fladloftet. Byggeriet er udført i anden halvdel af 1400-tallet i marksten og munkesten på markstensfundament. Resterne af et tårn, der er jævnaldrende med kirkens ældste dele, er bevaret i murværket til det nuværende tårn, som må dateres til første fjerdedel af 1500-tallet. Det har samtidigt krydshvælv samt nordvendt trappehus. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links