Formentlig apostle med bare fødder.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Korbue mod nord. Abels offer.
.

Kalkmalerierne i Søstrup Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie, Kain og Abels historie, dyder og laster, Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, draperier, geometriske borter, imitationer, arkitektur og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, krabbeblad, musetrappe, cirkelslag og bueslag, menneske, dyr og væsen og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Den romanske udsmykning på korets nordvæg og i korbuen er af usædvanlig høj kunstnerisk kvalitet. En stor del af det originale farvelag med fine detaljer er bevaret. Over hvælv er der forholdsvis velbevarede rester efter den udsmykning, som er bevaret på nordvæggen i koret. Maleriet over hvælv supplerer motivet nede i koret og herved kan ses, at der må have været seks stående figurer. Kronfrisen på triumfvæggen over hvælv giver også gode oplysninger om denne mæanderborts udformning og slægtskab med andre borte udført af Jørlundeværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne på korvæg og i korbue er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. De fremstår intense i farverne, hvilket kan skyldes en fugtmætning. Ingen synlige skader er opstået. Farve- og malepudslag er i vid udstrækning velbevaret på både væg og i korbue. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg, vestvæg og nordvæg samt på skibets triumfvæg. Partielt er farvelag meget velbevaret. På korets østvæg sidder malepuds løs, og nederst på maleri ses et mindre mugangreb i form af sorte pletter. Maleriet er akut behandlingskrævende. På korets østvæg og vestvæg forekommer enkelte stedet nedbrydning i mindre grad på grund af salte. Flere steder ses kalk på malerier, der stammer fra en reparation af fra hvælvet. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Søstrup Kirke har romansk kor og skib fra 1100-tallet opført i to etaper i rå og kløvet marksten med bælter og detaljer i frådsten. Kor og skib overhvælvedes formentlig i 1400-tallet. Senmiddelalderligt våbenhus mod syd i munkesten iblandet kampesten. Det senmiddelalderlige vesttårn, der blev påbegyndt som vestforlængelse af skibet, er forneden opført i kampesten iblandet frådsten og tegl og foroven opført i munkesten iblandet enkelte marksten. Samtidigt hvælv i tårnrummet. Ligeledes senmiddelalderligt våbenhus mod nord (nu materialerum) af marksten suppleret med munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links