Skibets 1. fags nordvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, hovedskib og kor. Malerierne er dateret til 1150-1310 (1080-1175 Romansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og Butterupværkstedet (o. 1300).

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 1. og 2. fag. Del af Livshjulet, Johannesørnen og skabelsen af sol, måne og Adam.
.

Kalkmalerierne i Butterup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, skabelsen og syndefaldet og Dommedag. Malerierne viser Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Adam (Det første menneske), Eva, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Gud (Vor Herre), Johannes (Evangelist), engle, dyr, indskrifter og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, draperier og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, cirkelslag og bueslag, musetrappe, ranke og blad, stjerne og trappe.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". Fragmenter efter mindst to store udsmykninger af kirkerummet, hhv. en tidlig romansk og en tidlig gotisk. Malerierne har været af høj kvalitet. Udsmykningen, specielt kalkmalerierne på skibets nordvæg over hvælv, er særdeles vigtige på grund af den forholdsvis velbevarede gengivelse af Skabelsesberetningen, som vises i flere stadier. Det er også interessant at iagttage, at der sandsynligvis har været et sekundært maleri oven på det romanske i koret, formentlig samtidig med skibets udsmykning fra o. 1300.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i apsis og på skibets nordvæg er i en god bevaringstilstand. Æstetisk er der sket en ændring af de retoucherede reparationer i apsismaleri og i mindre grad på skibets nordvæg. (Tilstand august 2006). Over hvælv er i kor bevaret romanske og gotiske malerier på samtlige fire vægge. Pudslag er i kor meget løse, og der ses misfarvning efter ældre fugtskjolder. Malerierne har akut behov for behandling. I skib er bevaret maleri på triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne fremstår tilsmudsede, og på nordvæg ses partielt løbere af snavs. Skibets malerier har partielt behov for behandling. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Butterup Kirke har romansk apsis, kor og skib fra 1100-tallet, som er opført i rå og kløvede marksten samt enkelte frådsten. Apsidens oprindelige hvælv er ommuret i 1700-tallet. Hvælvene i kor og skib er fra ca. 1450-1500, men næppe samtidige. På skibets sydside er et gotisk våbenhus opført i munkesten på kampestenssyld. Skibets sengotiske vestforlængelse er underdelen til et aldrig opført tårn i munkesten og marksten og har samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links