Bebudelsen, Besøgelsen og Fødslen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1375-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480), Højbyværkstedet (o. 1390-1410) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Olavs kapsejlads.
.

Kalkmalerierne i Skamstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Decius (Romersk kejser), Gud (Vor Herre), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Sixtus II (Helgen, pave), Cyrilla (Martyr, kejserdatter), Hippolytus (Martyr, præfekt), Romanus (Martyr, romersk soldat), Claudius (Romersk kejser), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Herodes den Store (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Olav den Hellige (Norsk konge), Emilianus (Helgen, biskop af Trevi), Peter (Apostel), Mikael (Ærkeengel), engle, djævle, dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, allegorier og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, arkitektur, draperier, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, ranke og blad, stjerne, knækbånd, cirkel, firkant, rombe og trekant, træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirken har kalkmalede udsmykninger fra tre forskellige perioder inden for 100 år. Specielt malerierne i hvælvene er både ud fra deres kunstneriske kvalitet og billedernes indehold særdeles bevaringsværdige. Både Sankt Olavs kapsejlads i skibets 1. fags østkappe og Isefjordsværkstedets detaljerede gengivelse af Sankt Laurentius legende i koret er sjældne i Danmark.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kirken er jævnt til kraftigt tilsmudsede. I korets og skibets hvælv ses punktafskalninger i farvelag.

Kirken

Skamstrup Kirke er et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib opført i rå og kløvet marksten. Skibets hvælv er fra 1350-1400. Langhuskoret, der erstatter det romanske kor, dateres til 1450-75 og er opført i genanvendte marksten vekslende med munkesten og har samtidige hvælv. Senmiddelaldeligt våbenhus mod syd, der nederst er opført i marksten, øverst i munkesten. Det senmiddelalderlige vesttårn, der er opført som afløser for et tidligere tårn, er nederst i marksten med bælter af munkesten, øverst helt i munkesten. Tårnrummets hvælv er samtidigt, og den oprindelige tårnbue er ændret i forbindelse med opførelsen.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links