Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1120-1130 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apostlen Thomas legende. Thomas rejser til Indien efter Kristi bud.
.

Kalkmalerierne i Sønder Jernløse Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dommedag, Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Mikael (Ærkeengel), Thomas (Apostel), Abanes (Købmand, kongelig sendebud), Abraham (Patriark), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), mæander, ranke og blad, palmette, cirkelslag og bueslag og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Malerier af meget høj maleteknisk og kunstnerisk kvalitet. I apsis ses en Majestas Domini med flere sidefigurer, som i detaljerne partielt er særdeles velbevarede. På korets nordvæg en meget sjælden scene fra apostlen Thomas legende. Maria i korbuens topmedaljon er inspireret af byzantinsk kunst. På vangerne tilsammen fire apostle. Over hvælv findes betydelige rester af både kronfrisen, en mæanderbort med dyrefremstillinger, skriftfeltet med hovedpersonernes navne og det øverste af scenerne fra apostlen Thomas legende, der kompletterer scenerne nede i koret. Flere steder er farvelaget meget godt bevaret med fine detaljer, der vidner om maleriernes høje kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Behandlingskrævende". Kalkmaleriernes tilsmudsning i apsis, kor og korbue er af en sådan karakter, at der bør foretages en rensning. Tilsmudsningen er på længere sigt nedbrydende for malerierne. Taget farvelagets nedslidte karakter i betragtning tåler dette ikke en for kraftig tilsmudsning. Af æstetiske grunde bør alle eftermørknede reparationer udskiftes, for at malerierne kan komme til at fremstå harmonisk. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevarede malerier på korets vægge samt i skib på triumfvæggen. Malerierne i kor er kantsikrede, men på triumfvæggen er ikke foretaget sikring. På korets vestvæg mod både syd og nord er der større områder med fugtig puds på grund af indtrængende vand, som formentlig skyldes skader i inddækningen mellem kor og skib. Disse skader bør udbedres af hensyn til maleriernes bevaring. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sønder Jernløse Kirke består af romansk apsis, kor, skib og tårn (ombygget ca. 1500-25) opført i rå og kløvet kampesten suppleret med frådsten især omkring vinduer og andre åbninger. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv i frådsten. I kor, skib og tårn er der igennem gotisk tid indmuret hvælv, hvoraf korets er fra før 1450, mens skibets østligste muligvis er fra 1300-tallet og tårnets fra før ca. 1500-25. Mod syd er senmiddelalderligt våbenhus i munkesten samt frådsten fra tårnets ombygning over markstenssyld. Det senmiddelaldelige sakristi på korets nordside er opført i mark- og munkesten over syld af marksten og med samtidigt tøndehvælv. På skibets nordside er via en bindingsværksmur mellem to støttepiller oprettet et vindfang o. 1800.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links