Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1510-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vestre del af væg.
.

Kalkmalerierne i Nørre Jernløse Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Helena (Kejser Konstantins moder), Matthæus (Apostel), Peter (Apostel), engle, indvielseskors og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, planteornamentik borter, topornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, stjerne og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen er til dels opmalet, men er interessant ved den for samtiden usædvanlige dommedagsscene og udvalge af helgener.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i både apsis og på korets vægge samt ornamentikken i korhvælv har behov for istandsættelse. Tilsmudsningen er kraftig, og der er store revnedannelser. Enkelte steder med tab af farve- og pudslag til følge. Der er opsat målepunkter på nogle af revnerne i apsis. Større revnedannelser ses imidlertid også i vægge og hvælv. Revnerne kan formentlig henføres til bygningssætninger. Der er enkelte begrænsede saltskader. Til alterudsmykningen gøres brug af levende lys, herunder seks stearinlys, to alterbordslys samt en syv-armet lysestage. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadelig for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Nørre Jernløse Kirke består af romansk apsis, kor, skib og tårn. Byggematerialet er i apsis, kor og skibets østende ren frådsten, mens det øvrige skib og tårnet overvejende er af rå og kløvede kampesten. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv og koret samtidigt grathvælv. Hvælvene i skib og tårnrum er senmiddelalderlige. Det senmiddelalderlige våbenhus på skibets sydside er opført i munkesten samt kampesten og kraftigt ombygget i 1895.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links