Ornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1400 (1080-1175 Romansk, 1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175), Tirstedværkstedet (o. 1400) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.
.

Kalkmalerierne i Vester Broby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, skabelsen og syndefaldet, Kain og Abels historie, dagligliv, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Maria (Jesu moder), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Gud (Vor Herre), Barlaam (Eneboer), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), indskrifter, engle, dyr, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, djævle, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, topornamenter, strøornamenter, imitationer, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), mæander, T-hage, omvundet bånd, omvundet stav, cirkel, firkant, rombe og trekant, musetrappe, ranke og blad, stjerne, trappe, palmette, krabbeblad, træ og busk og knækbånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den romanske Majestas Domini i apsis er tildels hårdt restaureret, men har haft oprindeligt en høj kvalitet, som fremdeles kan anes i detaljerne. Kirkens gotiske udsmykning er udført af Tirstedværkstedet og er bevaret i koret og skibets hvælv. Udsmykningen viser meget vigtige motiver fra Skabelsesberetningen, Kristi Himmelfart og Himmelkroningen.

Kalkmalerierne i apsis er temmelig tilsmudsede, men i øvrigt i en tilfredsstillende tilstand. Bevaringstilstanden for kirkens hvælvmalerier er generelt set god, om end de i nogen grad skæmmes af eftermørknede reparationer, især tydelige i kalkbunden. Maleriet på skibets 1. fags sydvæg er kraftigt tilsmudset.

Kirken

Vester Broby Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i kamp med hjørnekvadre, hvoraf enkelte er af faksekalk. I perioden 1350-1400 er opført en vestforlængelse af skibet med mure, der udvendigt er af kampesten med hjørnekvadre (flere af faksekalk) og indvendigt overvejende af munkesten. I samme periode er kor og skib overhvælvet. De øvrige tilbygninger er alle sengotiske og i munkesten over en fod af kampesten. Vesttårnet har 4-5 bælter af kampesten i murværket og samtidigt hvælv og trappehus mod nord, våbenhus mod syd og sakristi med samtidigt hvælv på korets nordside. På skibets nordside to sammenbyggede hvælvede kapeller af hvilke det vestre er ældst.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links