Indskrift og dødningehoved på korets østvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1590-1610 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indskrift og dødningehoved over ældre indvielseskors.
.

Kalkmalerierne i Pedersborg Kirke forestiller indskrifter og fabelvæsener og fantasivæsener.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Lille fragment efter en udsmykning fra omkring 1600. Kun dele af indskrift og dødningehoved er bevaret.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Pedersborg Kirkes kor og skib er - antagelig i senromansk tid - opført i kløvet kampesten iblandet munkesten og med hjørner af granitkvadre. Skibet fik måske o. 1400 indsat tre krydshvælv, og muligvis senere fik koret et enkelt krydshvælv. Den spidsbuede korbue er tidligst fra 1400-tallet. Nordtårnet med senere tilføjet krydshvælv er o. 1550 bygget overvejende i granitkvadre på en høj skråkantsokkel af granit. Et større sydkapel blev på samme tid opført overvejende i kampesten, men er senere skalmuret i tegl. Kapellet fik 1930 indsat to krydshvælv. Et sakristi på korets nordside er fra 1861, mens det sydvendte våbenhus med krydshvælv er fra 1930. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links