Våbenskjolde for Jørgen Rud og Karen Krafse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1560-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjolde for slægten Rud og Oxe.
.

Kalkmalerierne i Ruds Vedby Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirkens kalkmalede våben i kor og skib fortæller om kirkens tilknytning til Rud, Bølle og Oxe.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korhvælv samt på skibets 2. fags nordvæg er særdeles tilsmudsede, og der ses udbredte revnedannelser.

Kirken

Ruds Vedby Kirke står som langhusbygning med skib fra 1100-tallet og kor fra sen middelalder. Skibet er opført i kløvet kampesten på skråkantsokkel og med hjørner af granitkvadre. Vestmuren er i 1200-tallet helt omsat i munkesten med bælter af kridtsten. Koret med to samtidige krydshvælv er bygget i munkesten med bælter af formentlig genanvendt kampesten. Skibet fik formentlig i 1400-tallet indsat to krydshvælv. Det senmiddelalderlige vesttårn er opført i munkesten med bælter af kampesten. Tårnrummets hvælv er senere nedtaget. Et gravkapel mod nord er fra 1769. Et sakristi ved koret med tøndehvælv samt det nuværende våbenhus er fra 1859. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links