Nådestol.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1375-1400 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Guds ansigt med mikrobielle angreb.
.

Kalkmalerierne i Bursø Kirke forestiller indvielseskors, Gud (Vor Herre) og Kristus/Jesus (Guds søn).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Nådestolen er et forholdsvis sjældent motiv blandt vore kalkmalerier i modsætning til i vore middelalderlige altertavler, og alene af den grund er dette motiv i Bursø Kirke bevaringsværdigt.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på korets nordvæg er tilsmudset i omfattende grad, og der ses et kraftigt gråt lag på overfladen, som kan være et mikrobielt angreb. I et mindre område er der tegn på saltskader i form af partielle punktafskalninger. I et område ved højre korsarm ses skader i farvelag. Der aftegner sig løbere, som har trukket spor ned over maleriet.

Kirken

Bursø Kirke består af romansk kor og skib med senromansk vestforlængelse, alt bygget i munkesten. På skibets sydside er et våbenhus med tøndehvælvet loft, som er opført i 1870 af munkesten fra et ældre våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links