Vægparti mod syd, med vinge og stregtegning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1275-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Skovlænge Kirke forestiller engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne trappe.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun mindre dele af et maleri over hvælv er synligt. Det har ikke været muligt at identificere motivet, men dekorationen er vigtig, da det er den eneste kilde til det formodede tidligere tøndehvælv.

Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg. Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er begge fra romansk tid. Dog synes koret at være lidt ældre end skibet. De er bygget i munkesten og på skibets nordside er bevaret lidt af soklen af kløvede kampesten. I koret er et seksdelt hvælv fra 1300-tallet, men har forinden muligvis haft en tøndehvælving i træ. Næsten samtidig med korhvælvet er indbygget to krydshvælv i skibet. Våbenhuset foran syddøren er ligeledes gotisk og opført af munkesten på kampestensfundament og med fladt loft. Kirken, der er kullet, står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links