Dommedag og apostelrække.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1610 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Olstrup Kirke forestiller Dommedag, engle, Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". En vigtig efterreformatorisk Dommedagsfremstilling, der fortæller om ændringer af billedets indhold i forhold til før Reformationen. Maria og Johannes Døber er mod middelalderlig sædvane ikke gengivet. Over hvælv på skibets syd- og nordvæg er meget små rester efter en gotisk udsmykning, bl.a. dele af tre fint tegnede ansigter, der har dækket skibets vægge inden overhvælvingen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Generelt er kalkmaleriet i skibets østkappe i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der er dog et angreb af grønalger i den nordre flig, ligesom der i forbindelse med en revne ses opskalning af kalk- og farvelag et enkelt sted - ligeledes i den nordre del af maleriet langs skjoldbuen. Ældre saltskader, som er mest udtalte i den søndre flig, forekommer ikke at være aktive. Dette bør dog kontrolleres. Et mindre pudsstykke i reparation i skjoldbuens top er faldet ud. (Tilstand oktober 2011). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er meget fragmentariske, og pudsen er flere steder løs og har behov for sikring. Der ses en del misfarvninger i form af gulbrune skjolder, og på nordvæggen længst mod øst er der udført en håndværkerreparation, hvor mørtel er ført ud over maleriet. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Olstrup Kirke består af romansk kor og skib i munkesten med moderne sokkel. I koret er et muligvis oprindeligt krydshvælv. Skibet har gotiske hvælve, som er indsat før end den ligeledes gotiske vestforlængelse, der er opført i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv. På kirkens sydside er et trappehus i bindingsværk og et muret våbenhus fra 1892, der har afløst et tidligere våbenhus i bindingsværk.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links