Bønnen i Getsemane have og Pelikan med korsglorie og unger.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon. Malerierne er dateret til 1500-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Topornament.
.

Kalkmalerierne i Birket Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), allegorier, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Bønnen i Getsemane Have er et usædvanligt motiv fra Kristi lidelseshistorie indenfor kalkmaleri, og alene af den grund er det bevaringsværdigt.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet, der er placeret i korpolygonens hvælv, er i det store og hele i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der er dog enkelte små afskalninger, som kan tyde på en aktiv salttransport i hvælvet. Det bør undersøges, om en sådan finder sted. Den ujævne tilsmudsning forstyrrer det æstetiske udtryk, og en rensning vil, hvis den er mulig, kunne tilføre maleriet et mere harmonisk udtryk.

Kirken

Birket Kirke består af gotisk kor, skib og våbenhus. Der er opført i munkesten i den anførte rækkefølge. Koret er en rest af et langhus, hvoraf nu kun ét fag samt den tresidede østafslutning er bevaret. I sengotisk tid blev den vestlige del af langhuset nedrevet, og i stedet opførtes det nuværende skib, der er bredere end koret og har kampestenssyld. Fra samme periode er våbenhuset på skibets sydside, der er bygget på kampestenssyld. Skib og kor er sekundært overhvælvet i senmiddelalderen.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links