Nådestol kombineret med en dømmende Kristus og evangelistsymbolerne som ved Majestas Domini.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon og kor. Malerierne er dateret til 1250-1425 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bladranke under indvielseskors.
.

Kalkmalerierne i Vesterborg Kirke forestiller Dommedag, Helligånden, Gud (Vor Herre), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), indskrifter, engle, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne Stjerne og Ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En usædvanlig kombination af Nådestolen, den dømmende Kristus og evangelistsymbolerne som ved Majestas Domini.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Det bør undersøges, om der er aktive saltskader og eventuelle fugtgennemtrængninger i treenighedsfremstilingen i korpolygonens østkappe. Maleriet er kraftigt tilsmudset og bør renses. En stor revne i den nordre flig bør kontrolleres. Malerierne på korets vægge er tilsmudsede, og på sydvæggen ses nedbrudt pudsoverflade, som formentlig skyldes saltvandringer.

Kirken

Vesterborg Kirke, der er opført i munkesten, er et gotisk langhus med tresidet østafslutning og med samtidigt trappehus i en pille på korets nordside. Langhuset har gotiske hvælv, der næppe er oprindelige. Det gotiske våbenhus på skibets sydside er en senere tilføjelse opført på kampestenssyld. Tagrytteren over koret er opført o. 1815 som afløser for en tømret klokkestabel på kirkegården.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links