Dommedag, Kristus i mandorla med evangelistsymbolerne og flankeret af Maria og Johannes Døberen.

.

Begrædelsen, Piéta. Maria sidder med sin afsjælede søns legeme på skødet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1425-1520 (1375-1475 Gotik, og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Brarupværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen.
.

Kalkmalerierne i Tågerup Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Dommedag, skabelsen og syndefaldet og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Pilatus (Statholder), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Nikodemus (Farisær), Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, strøornamenter, geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, frugt og bær, sparre, krabbeblad, stjerne, omvundet bånd, omvundet stav og musetrappe.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirken har bevaret to udsmykninger fra middelalderen, der muligvis kan have stået fremme samtidigt. Selv om både korets og skibets malerier er retoucherede i større omfang, er der i koret scener med usædvanlig mange figurer, hvilket ikke er sædvanligt. Indholdet i skibets scener synes meget velbevaret, og er med til at forstå Brarupværkstedets sammensætning af motiver samt værkstedets brug af drolerier og andre scener. Dekorationer på triumfvæggen, skibets 2. fags hvælv samt tårnhvælv er malet i nyere tid, og indgår derfor ikke i registreringen.

Bevaringstilstanden af kalkmalerier i kor og skib er tilfredsstillende.

Kirken

Kor og skib er opført i senromansk tid og opført af munkesten med dobbelt skråkantsokkel, skibets hovedsageligt fra en istandsættelse i 1890'erne. Koret fik en seksdelt krydshvælving i den sengotiske periode, hvor også skibet fik indsat to krydshvælv. Vesttårnet er ligeledes af munkesten og bygget i sengotisk tid. Det har kampestensfundament, sydvendt trappehus og et samtidigt krydshvælv. Våbenhuset ved skibets sydside er i sit udspring middelalderligt, men er ombygget flere gange. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links