Kongernes tilbedelse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1520 (1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Brarupværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Peter lukker de frelste ind i Himmelborgen.
.

Kalkmalerierne i Sædinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Dommedag og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Peter (Apostel) og Kristoffer (Helgen, kæmpe). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, planteornamentik borter, geometriske borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), krabbeblad, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". De fremdragne motiver, Kongernes tilbedelse og Sankt Peter ved Himmelborgen har været dele af en større udmaling, der fremdeles er dækket af kalklag. Malerierne, der er udført af Brarupværkstedet, er urestaurerede, og til trods for afdækningsskader og tilsmudsning står farvelaget velbevaret. Over hvælv er bevaret rester efter udsmykning af både kor og skib fra 1300-tallets første halvdel. Specielt er den usædvanligt smuk tegnede Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen særdeles bevaringsværdig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne i både kor og skib er tilsmudsede i omfattende grad. Den kraftige tilsmudsning er på længere sigt skadelig for maleriernes bevaring. Endvidere ses der udover mange ældre tab af farve- og kalklag enkelte aktive skader i skibets 2. fag. I kor er der få, men kraftige revnedannelser. Malerierne har mange hugspor efter afdækning. (Tilstand juli 2007). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg, sydvæg og nordvæg samt på skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret er maleri på korets nordvæg og skibets nordvæg mellem 1. og 2. fag. I skib på nordvæggen mod øst er placeret en skorsten, og her er der sket en tilsodning. Pudsen sidder løs og har behov for sikring. På skibets nordvæg mellem 1. og 2. fag er der med blyant foretaget optegning af konturer, og der er skrevet talrige navnetræk på maleriet med blyant. Der ses derudover mekaniske skader samt gulbrune misfarvninger og partielt løbere efter vand, der har trukket striber af snavs. Der er foretaget nyere håndværkerreparationer af revner i maleriet, hvor mørtlen er trukket ud over det tilstødende maleri. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sædinge Kirke, der er opført helt i munkesten, har romansk kor og skib. I 1400-tallet er der i koret indbygget et ottedelt hvælv og i skibet to stjernehvælv. Korbuen er vist nok sekundært udvidet. Det sengotiske vesttårn, der er jævnbredt med skibet, er opført på en kampestenssyld og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links