Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1175-1675 (1175-1275 Senromansk og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vestenskov Kirke forestiller engle. Derudover indeholder kalkmalerierne andre borter, arkitektur og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningerne over hvælv, den ældste sandsynligvis fra sengotisk tid og den yngste fra første del af 1600-tallet, er begge så usædvanlige, at fragmenterne over hvælv i koret bør betegnes som særdeles bevaringsværdige. Den ældste udsmykning adskiller sig fra de fleste samtidige ved at være malet på et kalklag direkte på munkestenene uden et mellemliggende lag af puds. Den yngste dekoration har en udsmykning, som tilsyneladende ikke kendes fra andre danske kalkmalerier, men har nære paralleller til mønster i marmorkabinettet på Rosenborg Slot.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Der er bevaret romanske og barokke malerier på korets vægge over hvælv. Begge udsmykningernes farvelag er i områder velbevaret, men barokmaleriernes puds er flere steder løs og partielt i så omfattende grad, at der er akut behov for behandling. Teglstenene er flere steder nedbrudte på grund af saltvandringer, hvilket er årsag til de fleste skader. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vestenskov Kirke, der er bygget helt af munkesten, består af kor og skib opført i senromansk tid. En vestforlængelse af skibet er tilføjet i sengotisk tid. Sakristiet nord for koret med samtidigt krydshvælv samt det sydvendte våbenhus med samtidigt stjernehvælv er ligeledes fra sengotisk tid. Det romanske skib og vestforlængelsen kan have fået indbygget fire stjernehvælv i sengotisk tid, mens korets ottedelte hvælv må være fra anden halvdel af 1600-tallet på grund af udsmykningerne over hvælv, dateret til 1625-1650. Hele kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links