Korets østvæg med delvis afdækket maleri af den hellige familie som sandsynligvis har fungeret som alterudsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Brarupværkstedet (o. 1500-1520).

Kalkmalerierne

Anna Selvtredje dvs. Anna, Maria og Jesusbarnet flankeret af Joakim og Alfæus.
.

Kalkmalerierne i Nebbelunde Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Marias historie og forhistorie. Malerierne viser Alfæus (Medlem af Den Hellige Familie), Anna (Jomfru Marias moder), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Zebedæus (Medlem af Den Hellige Familie) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), omvundet stav, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Maleriet er fragmentarisk, men ikke overmalet. Det vidner muligvis om en kalkmalet hovedalterdekoration, inden en altertavle blev opsat enten inden Reformationen eller den tavle, der nu er placeret på alteret.

Kalkmaleriet på korets østvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Nebbelunde Kirke, der er opført i munkesten, har romansk kor og skib. I gotisk tid er indmuret et krydshvælv i koret og to ottedelte hvælv i skibet. Våbenhuset på skibets sydside er gotisk og opført på syldsten. Den tømrede tagrytter over vestgavlen er fra 1828 og erstattede en tømret klokkestabel på kirkegården.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links