Tre scener fra Skabelsen samt fire gammeltestamentlige profeter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1385 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Formaningen.
.
Kalkmaleri fra Østofte kirke
.

Kalkmalerierne i Østofte kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Dommedag og scener fra det gamle testamente. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Bileam (Profet), Eva (Den første kvinde), Kristus/Jesus (Guds søn), Moses (Arons bror), Gud, Amos (Profet), David (Jødisk konge), Esajas (Profet), Gud (Vor Herre), Abraham (Patriark), Aron (Ypperstepræst, bror til Moses), Habakkuk (Profet), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), Hoseas (Profet), Jesse/Isaj (Jesu stamfader), Josva (Jødisk hærfører), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, stjerne, frugt og bær og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". En meget komplet gammeltestamentlig udsmykning med flere enestående motiver. Specielt de mange scener i skabelsesberetningen og de mange gammeltestamentlige profeter og deres sammenhæng med samtidens mysteriespil er særdeles vigtige. Tilsyneladende er der kun bevaret arbejde fra dette værksted i Østofte kirke. Fragmenterne efter en apostelfrise på triumfvæggen over hvælv fortæller, at triumfvæggen har været udsmykket inden hvælvslagning. På grund af maleriernes fragmentariske bevaringstilstand kan de vurderes som bevaringsværdige.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Korets kalkmaleriers generelle bevaringstilstand er tilfredsstillende. Der er dog i hvælvets nordøstlige hjørne en aktiv saltnedbrydning i ribber og tilstødende kappeflige. Dette område bør holdes under observation, og det bør undersøges, om der stadig tilføres fugt til området. Malerierne står trods afdækningsskader med velbevarede farvelag og med mange detaljer bevaret. (Tilstand september 2012). Over hvælv er bevaret maleri på triumfvæggen. Bedst bevaret er figur mod syd. På væggen mod nord er der partielt sket tilsodning fra kakkelovnsinstallation. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Østofte kirke har romansk apsis, kor og skib opført i munkesten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens koret har et stjernehvælv fra 1300-tallet, og skibet har to lidt yngre stjernehvælv. Det sengotiske vesttårn, der er jævnbredt med skibet, er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten. På skibets nordside er en korsarm opført i 1656. Materialet er middelalderlige munkesten, gavlen dog i gule mursten med skifter af munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links