Scener fra det gamle og det nye testamente.

.

Nederste billedfrise mod nord. Jakobs velsignelse, Esau på jagt, Jakobs drøm.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1390-1410 (1375-1475 Gotik og ). Malerierne er malet af Tirstedværkstedet (o. 1400) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Aftræk fra kortes sydvæg, nederste billedfrise mod øst. Daniel i løvekulen og Jonas og hvalfisken.
.

Kalkmalerierne i Tirsted Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, Dommedag, skabelsen og syndefaldet, Kain og Abels historie og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Esau (Jakobs broder), Gud (Vor Herre), Isak (Patriark), Jakob (Patriark), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Moses (Arons bror), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Ahasverus (Persisk storkonge), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Daniel (Profet), Ester (Persisk dronning), Filip (Apostel), Gideon (Jødisk hærfører, kriger), Herodes Antipas (Landsfyrste), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Jonas (Profet), Judas Thaddæus (Apostel), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Apostel), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Simon (Apostel), Thomas (Apostel), Samson (Jødisk helt), Abel (Fårehyrde), Abraham (Patriark), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kain (Agerdyrker), dyr, engle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, draperier og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (stilistisk og naturalistisk), omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, frugt og bær, bånd, stjerne, knækbånd og musetrappe.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. På trods af deres efterhånden meget nedbrudte og restaurerede tilstand er malerierne særdeles bevaringsværdige på grund af flere enestående motiver. Specielt scenerne fra Det Gamle Testamente, Jakob velsignes og Esau på jagt, Daniel i løvekulen, Ester og Ahasverus og Samson med Gazas porte er enestående i dansk kalkmaleri. Kalkmalerier i skibet, på triumfvæg og i vinduesnicher, er fra slutningen af 1800-tallet, hvorfor de ikke indgår i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. På korets øst- syd- og nordvæg ses udbredte aktive saltskader. De fleste sker i reparationer og i de nyere optegnede motiver, men der er også aktive skader enkelte steder i originalt maleri. Der er udbredte skjolder, som følge af fugtvandringer/salte, og disse er især tydelige i de nyere tonekalkede områder.

Kirken

Både kor, skib og tårn er opført i munkesten i senromansk tid. Nogle partier er dog fornyede i moderne sten. Den profilerede sokkel synes således at være en rekonstruktion. De to krydshvælvinger i tårnrummet er samtidige, men fremstår dog nu rekonstruerede efter restaureringen 1890-92. Efter 1450 blev der også i koret indbygget et middelalderligt krydshvælv foruden to krydshvælv i skibet. Disse blev nedtaget i 1890-92, således at der nu er flade lofter. Våbenhuset ved sydsiden er bygget 1891. Kirken står over alt med blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links