Nordvæg mellem 1. og 2. fag. Sankt Kristoffer, detalje af Jesusbarnet, som holder om kæmpens skæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1160-1550 (1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sydvæg mellem 1. og 2. fag. Delvis overkalket rankeslyng i smig mod vest.

.

Kalkmalerierne i Herredskirke Kirke forestiller Kristoffer (Helgen, kæmpe) og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er dele af en Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen bevaret på skibets nordvæg. Efter sædvane er figuren i overstørrelse. På skibets sydvæg er små fragmenter efter kirkens første udsmykning: en rødfarvet puds med optrukne fugebemalig i hvid, hvilket er usædvanlig at se rester af. Derudover er i samme vægs vindue en langt senere rankebemaling.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er på skibets sydvæg en teglstensimitation på puds, hvor pudsens vedhæftning til underlag er ringe og bør sikres. Også puds i vinduessmige er løs. Maleri på nordvæg mellem 1. og 2. fag er beskyttet af masonitplader, der ikke kunne fjernes ved besigtigelsen. Til trods vurderes maleriets bevaringstilstand for tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Herredskirke Kirkes kor og skib er bygget af munkesten i romansk tid. Rester af en sokkel findes på skibets østside. Tårnet i vest er en senromansk tilbygning på kampestensfundament. Tårnrummet har krydshvælv. Koret fik i gotisk tid et ottedelt krydshvælv. Skibets to fag stjernehvælv er formentlig lidt senere end korets hvælv. Våbenhuset på kirkens sydside er bygget af mursten i renæssance og har fladt loft. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links