Nordvæg mod øst. Farvespor.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1350 (Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Kun enkelte farvespor på nordvæggen over hvælv fortæller, at i det mindste denne væg må have været udsmykket inden hvælvslagningen i 1300-tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret farvespor på skibets nordvæg. Pudsen sidder løs og bør kantsikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Langhuskirken har senromansk skib med sengotiske om- og tilbygninger. Skibet er opført i kridtkvadre, især forneden i murene, i rå kampesten uden sokkel, og det dateres formentlig til sidste halvdel af 1200-tallet. I 1300-tallet har skibet fået to fag krydshvælv. Nordmurens nedre del har senmiddelalderlig skalmuring i munkesten. Langhusets korafslutning har i østgavlen bibeholdt en del af det senromanske kors murværk i kampesten og kridtkvadre. Resten af koret er opført i 1400-tallet med samtidigt krydshvælv i kridtkvadre med bælter af rå kampesten og udvendigt tillige af munkesten. Det fladloftede våbenhus foran syddøren er bygget i munkesten. Tårnet i vest har trappehus mod nord og en formentlig samtidig krydshvælving. Det er opført af munkesten på et fundament af kampesten. Både tårn og våbenhus stammer fra 1400-tallet. Hele kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links