Formentlig kong Salomon på korbuens nordre vange.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sankt Ibs Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, Gud (Vor Herre), Salomon (Jødisk konge, prophet), Abraham (Patriark), Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, menneske, dyr og væsen og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I korbuen og på triumfvæggen er bevaret nedslidte, men meget vigtige kalkmalerier udført af Jørlundeværkstedet. Blandt scenerne er Abraham med sjæle i skødet, Kristus i mandola og Majestas Domini.

Kalkmalerierne på korbue og triumfvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Den romanske kirkes kor, våbenhus og senere tilføjet vesttårn blev alle nedbrudt i 1816, da kirken blev omdannet til pakhus. Tilbage står kun skibet med korbue og triumfvæg, bygget tidligt i 1100-tallet i frådsten og frådstenskvadre, men nu med store partier af kridtstenskvadre og munkesten. Skibet blev i senromansk tid overhvælvet, men hvælvene er siden nedbrudt. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links