Stående personer, sandsynligvis apostle da de har nøgne fødder, i hænderne bøger.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og kor. Malerierne er dateret til 1150-1375 (1080-1175 Romansk, 1175-1275 Senromansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175), Kariseværkstedet I (o. 1250-1270) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Hovedfrise. Kristus siddende med sjæle i skødet, flankeret af engle med lidelsesredskaber.
.
Fire scener fra Marias historie og Barndomshistorien.
.

Kalkmalerierne i Gundsømagle Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Anna (Jomfru Marias moder), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodes den Store (Konge), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Thomas (Apostel), Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Nikodemus (Farisær), Adam og Eva, dyder og laster, dyr, engle, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, ranke og blad, blomst (stilistisk), prismestav, palmette, cirkel, firkant, rombe og trekant og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Udsmykningen er enestående ved maleriernes høje kvalitet. Korets malerier er udført af Jørlundeværkstedet og er sandsynligvis samtidige med kirkens opførelse. Malerierne i skibet er ligeledes enestående - både i deres kvalitet og motivvalg. Specielt skal fremhæves skibets vestvæg, hvor Kristus gengives med sjæle i skødet. Normalt er det Abraham, der har sjæle i skødet i den romanske tids Paradisgengivelse. Kombinationen af Dommedag med Kristus med sjæle i skødet flankeret af engle med lidelsesredskaber kendes i Danmark kun i Gundsømagle. Den figurative udsmykning i skibet er malet af Kariseværkstedet. I litteraturen er omtalt to Kariseværksteder. Ét figurativt og ét ornamentalt. Over hvælv er bevaret farvespor efter to udsmykninger i kor og skib fra Jørlundeværkstedet og i skibet herover en yngre bemaling, som kan være udført af det figurative Kariseværksted, men da sporene er særdeles svage, er det usikkert.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne er moderat tilsmudsede i et større omfang, end det kunne forventes efter istandsættelsen i 1989. Der er aktive saltskader i et mindre område under vinduet på skibets 1. fags nordvæg. Endvidere ses en del revnedannelser langs kanter af nyere reparationer, hvor der har afsat sig meget smuds. En revne i 2. fags nordvæg langs nyere reparation er temmelig kraftig, og pudsreparationen har muligvis mistet vedhæftning, hvilket bør kontrolleres. (Tilstand maj 2010). Over hvælv er på bevaret maleri på samtlige fire vægge: Bedst bevaret er maleri på østvæg mod nord samt på nordvæg. Kalkpuds fra behandling af hvælvoverside er kostet op på vægge langs hvælvkant og i lommer, og der er strintet med kalkmørtel på maleriers overflade. Malepudsen har flere steder manglende vedhæftning til underlag, og pudskanter er løse i varierende grad. En elektrisk ledning er monteret på maleri på sydvæg mod vest. I skib er der spor af to dekorationslag på triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Pudsen har flere steder dårlig vedhæftning til underlag, og pudskanter er generelt løse. (Tilstand juli 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er i romansk tid opført af frådstenskvadre. I gotisk tid er skibets taggavle forhøjet med kampesten og munkesten. Tårnet i vest er unggotisk og bygget af munkesten på et kampestensfundament. Tårnrummet, der har samtidigt krydshvælv, fungerer som våbenhus. Koret har i gotisk tid fået et krydshvælv, hvorefter to fag krydshvælv også er opsat i skibet. Det sydvendte og fladloftede våbenhus er nu ligkapel. Det er bygget i sengotisk tid af munkesten på et kampestensfundament. Kor og skib er hvidkalkede, mens tårnet står med blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links