Passerroset og mand med knækort kjortel og hånden i siden.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1480-1490 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Passerroset og mand, som danser med erigeret lem.
.

Kalkmalerierne i Drigstrup Kirke forestiller dagligliv, narre, gøglere og jøder og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen i korets hvælv viser usædelig folkelivsskildring.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalererne i korhvælvet er tilsyneladende ikke blevet istandsat men kun frilagt. Der er flere steder efterladt små partier med sekundære kalklag på overfladen. Malerierne bør af æstetiske grunde finafdækkes og istandsættes. Der ses tydelige indridsninger i kalksvumningen, og farvelaget er i stort omfang bevaret.

Kirken

Drigstrup Kirke består af romansk kor og skib opført af rå kampesten på skråkantsokkel og med hjørner af granitkvadre. I sengotisk tid er korets mure forhøjet, og der er indbygget ottedelte hvælv i kor og skib. Senere, muligvis omkring reformationen, er opført et vesttårn samt et våbenhus på skibets sydside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links