Ornamentik i hvælv.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod sydøst.
.

Kalkmalerierne i Stubberup Kirke forestiller indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, ranke og blad, blomst (stilistisk) og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig men enkel ornamental udsmykning i skibets tre hvælv samt indskrifter på triumfvæggen og rudemønster på en af skibets piller.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv har mange svindrevner fortrinsvis i kappefladerne. Malerierne på triumfvæg, hvælvpille mellem skibets 1. og 2. fag samt skibets 2. fags nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Stubberup Kirke er i senromansk tid opført med kor og skib i tegl. I sen middelalder blev koret erstattet af en langhusbygning, og samtidig tilføjedes en forlængelse af skibet mod vest. De to nybygninger fik hver et samtidigt krydshvælv, og i det oprindelige skib indsattes tre ottedelte hvælv. Vesttårnet og det sydvendte våbenhus er fra slutningen af 1500-tallet. Tårnet har samtidigt, fladspændt stjernehvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links