Del af Dommedag, muciserende engle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, kapel og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1570 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus på korset, derover Kristus på regnbuen omgivet af apostle og engle i himmerigs skyer.
.

Kalkmalerierne i Rynkeby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu voksenliv, Dommedag, Andreas (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), vrængefigurer og masker, indskrifter, engle, våbenskjolde, Helligånden og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne omvundet stav, ranke og blad, blomst (naturalistisk), stjerne, vase og buket, menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Enestående renæssanceudsmykning med gengivelse af et meget bredt udsnit af samtidens musikinstrumenter. Derudover er Dommedagsmotivet med kun apostle og engle i skysegmenter meget usædvanligt.

Samtlige malerier i kor, korbue og kapel er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, medens tårnbuens motiv har mindre pudsskader og et rustent spir.

Kirken

Rynkeby Kirke, der er helt i munkesten, har senromansk kor og skib, som er overhvælvet i sengotisk tid. Sengotiske er også vesttårnet, nordkapellet (formentlig oprindeligt dåbskapel) samt våbenhuset mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links