Ornamental udsmykning på ribber og i kapperne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, tårn og våbenhus. Malerierne er dateret til 1480-1750 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Mesingeværkstedet (o. 1510-1525), Brylleværkstedet (o. 1480-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning langs bue.
.

Kalkmalerierne i Mesinge Kirke forestiller indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, passerroset, ranke og blad, bånd, vase og buket og sparre.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger fra mindst tre perioder. Både korets og tårnets hvælv er fra senmiddelalderen, korets hvælv dateret 1517. På tårnets nordvæg er derudover et velbevaret draperi omkring epitafiet fra 1664, foruden en indskrift på dansk i våbenhuset.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Mesinge Kirke er i romansk tid opført med kor og skib i kampesten på skråkantsokkel af kvadersten. I begyndelsen af 1400-tallet blev det oprindelige kor nedrevet og kirken forandret til langhusbygning ved forlængelser i to fag mod øst og et mod vest. Begge udvidelser er bygget i munkesten, og den vestlige har med stor sandsynlighed været tænkt som nederste etage i et tårn, mens østforlængelsen sandsynligvis er foregået i to byggefaser. Vestforlængelsen har samtidigt krydshvælv. Resten af bygningen fik, måske samtidig med den sidste forlængelse mod øst, indsat fire ensartede hvælv, de tre er ottedelte mens det østligste fag har et særegent stjernehvælv. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv og et sydvendt våbenhus er begge opført i munkesten i 1500-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links