Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Føvling Kirke – Horsens Kommune forestiller bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Såvel hvælvene i kirkens kor og skib er udsmykket af Liljemesterens værksted, dog er udsmykningen i koret enklere end i skibet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korets hvælv og skibets to hvælv er kraftigt tilsmudsede. Der er i korets sydøstre hjørne et mindre angreb af lyserøde bakterier, og maleriet i skibets 2. fags vestkappe er misfarvet af fugt.

Kirken

Skibet i Føvling Kirke – Horsens Kommune er opført o. 1200. Forneden og mod øst mest i kampesten, foroven og mod vest overvejende i munkesten. Murværket er iblandet frådsten og jernal. Det nuværende kor er o. 1500 opført i munkesten på fod af kampesten. Vesttårnet i munkesten er bygget lidt før koret. Både kor og tårn har bredde som skibet. Kor og tårn har hver et samtidigt ottedelt hvælv, skibet to ottedelte hvælv. Den romanske korbue er bibeholdt, men udvidet. Et sydvendt våbenhus er i 1500-tallet bygget i munkesten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links