Fragment af Lykkehjul og uidentificeret scene samt en enhjørning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1530-1775 (1740-1775 Rokoko og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Rocaille øverst på skibets vestvæg.
.

Kalkmalerierne i Granslev Kirke forestiller fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret fragmenter efter kalkmalerier fra to forskellige perioder. Det ældste fragment på tårnets nordvæg er vigtige for forståelsen af Lykkehjulmotivet, blandt andet ved at det benyttes både før og efter Reformationen. De yngste fragmenter ses på skibets vestvæg og nordvæg lige under gesimsen og fortæller om rumudsmykningen i rokokotiden.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne på vestvæggen og nordvæggen i kirkens skib er tilsmudsede, og partielt ses misfarvninger og kalkstænk på overfladen. Maleriet på tårnets nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, men i et mindre område er der tilsyneladende aktive afskalninger af kalk- og farvelag, som bør kontrolleres. Enkelte af reparationerne i kalkbunden er eftermørknede.

Kirken

Kor og skib stammer fra romansk tid og er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Kirken præges dog af en ombygning 1766, hvor der i røde mursten blev tilføjet både vesttårn med løgkuppel, sydvendt våbenhus og et kapel på nordsiden. Både kor, kapel og tårnrum har grathvælv, mens der i våbenhuset er et tøndehvælv. Korhvælvet synes at være indsat i forbindelse med ombygningen 1766. Derimod er skibet fladloftet, og kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links