Rosenbuket og bomærke.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1763 (1475-1550 Sengotik og 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af Hyllestedværkstedet (o. 1475-1500), Lyngåværkstedet (o. 1480-1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Illustration til Æsops fabel om gåsen og ræven.
.

Kalkmalerierne i Lyngå Kirke forestiller bomærker, indskrifter, våbenskjolde, moraliteter, fabler og talemåder og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, vase og buket, krabbeblad, ranke og blad, stjerne og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. I korets hvælv er en enkel ornamental udsmykning. Skibets tre hvælv er dekoreret af samme værksted som i flere omkringliggende kirker. På triumfvæggen er et spejlmonogram for Christian greve Friis.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets og skibets hvælv er jævnt tilsmudsede, og der forekommer revnedannelser i form af enkelte sætningsrevner og hovedsageligt svindrevner. I koret er der aktive saltskader på ribber mod nordvest og sydvest samt i områder i kapperne. I dekorationen på triumfvæggen forekommer skader i puds-, kalk- og farvelag, hvilket skyldes rust fra de søm, pudsen er monteret med.

Kirken

Lyngå Kirkes kor og skib er nok o. 1200 opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Kort før 1500 fik koret indsat et og skibet tre krydshvælv. Den romanske korbue synes bevaret. Det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt, ottedelt hvælv har bredde som skibet. Tårnet er bygget i munkesten på 7-8 nedre skifter med genanvendte kvadre. Tårnet har samtidigt, ottedelt hvælv. Et sydvendt våbenhus er nedrevet 1867. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links